Untitled Document

 ŞİRKET PROFİLİ
 KALİTE BELGELERİMİZ
 BASINDA ÜSTÜN İŞ
 İNSAN KAYNAKLARIUntitled Document


Otomotiv sanayinin köklü, güvenilir ve çağdaş kuruluşu ÜSTÜN İŞ sektördeki liderliğini sürdürüyor...

Her çap ve çeşitte silindir gömleği üreterek dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapan ÜSTÜN İŞ, üretimin her aşamasında gösterdiği titiz yaklaşımıyla öne çıkmaktadır...Üstün iş teknolojinin son örnekleriyle donattığı üretim tesislerinde "kalite kontrol" e son derece önem vermekte ve üretim hattı boyunca sıkı kontroller uygulamaktadır. Bu yaklaşım ÜSTÜN İŞ 'i bugün sektörde öncü konuma taşımıştır...Üstün İş geride bıraktığı 45 yılın deneyimi ve birikimi ile yarınlara güvenle bakmaktadır... Üstün-iş A.Ş. 1960 yılında R.Rafet Özusta tarafından kurulmuştur...Kurulduğu günden bu güne kadar üretimin her aşamasında gösterilen titizli, yeni teknolojilerin uygulanması , sıkı kalite kontrol yöntemleri, üstün iş 'in otomotiv sanayinde iç ve dış pazarlar için değişik tiplerde silindir gömlekleri üreten güçlü bir kuruluş olmasını sağlamıştır... Bu tecrübe ışığında ÜSTÜN İŞ milyonlarca motor silindir gömleği üretmiş ve kalitesini ortaya koymuştur...

Üstün İş su motorundan tanka otomobilden tıra ağır iş makinalarından motorsiklete gemi motorundan traktöre kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Üstün İş hertürlü motor için motor silindir gömlekleri imal
etmektedir.

Üretimin her aşaması yetenekli insan gücü ve gelişmiş teknolojinin birliği ile gerçekleştirilmekte, üretim adım adım modern labratuarlarda kontrol edilmektedir...

Üstün iş kalite yönetimi sistemi olarak TSEN İSO 9001,2000 sistem belgesine sahiptir. Üstün İş, ana otomotiv sektörünün gereği olan 16 949 kalite yönetim sistemine de hazırdır.

Eriyik kontrolü, kimyasal analiz, sertlik kontrolü, metalografik kontrol ve son kontrol... Üstün nitelikli üretim için harcanan çabalar üstün iş i otomotiv sanayine çok çeşitli silindir gömleği üreten güçlü bir kuruluş düzeyine
ulaştırmıştır...

Üstün iş silindir gömleği üretiminde uzmandır... Bu bir güvencedir....ÜSTÜN İŞ güvencesi..

Üstün iş dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği silindir gömleklerinin yapımında maksimum kalite güvencesi ile çalışmaktadır. Gelen ham malzemenin kontrolü hassasiyetle yapılır. Malzeme endüksiyon ocağında eritilir ve testleri yapılır... Spektrometre ile işlemler gerçekleştirken azami dikkat ve titizlik söz konusudur...

Alaşımlar dökümhanemiz endüksiyon ocaklarında yakın labratuar kontrolü altında eritilir. Motor yapımcılarının isteklerini karşılayacak, çeşitli özellikteki çok geniş alaşımlama imkanı mevcuttur.

Endüksiyon ergitme ocaklarında işlem göre ham malzeme ikinci kontrol için tekrar spektrometre cihazında incelemeye alınmaktadır. Test sonucu istenen noktaya geldiğinde döküm işlemi başlar...Böylelikle maksimum malzeme kalitesine ulaşma noktasında güvenle çalışılır...

Üstün İş yeni teknolojilere uygun olarak multi istasyonlu karoserle santfrüj döküm sistemine de geçmiştir... Dökümden sonra hem motor silindir gömlekleri talaşlı imalat işlemleri için Üstün İş in teknolojinin son örnekleri ile donatılmış atölyelerinde işleme
girer. Burada CNC tezgahlarında motor silindir gömlekleri müşteri spektlerine göre iç dış talaşlı işlemleri yapılır.

Yine üstün teknoloji içeren güçlü makinalar ürünün honlanmasını gerçekleştirmektedir...Honlama işlemi plato honlama ve Avrupa standartları emisyon değerlerine uygun olarak hassas bir şekilde yapılır.

Bu işlemlerden sonra taşlama gerçekleştirilir. Sonra CNC puntasız taşlama tezgahlarında yine müşteri spektlerine uygun olarak uygun yüzeyler elde edilir. Honlama ve taşlama pürüzsüzlük değerlere hassas ölçüm cihazlarında test edilir.

Son kontrol ve kalite kontrol bölümlerinde motor silindir gömleklerinin göz kontrolü, çatlak kontrolü döküm hataları kontrolü boyutsal kontraller ve sertlik kontrolleri bir kez daha hassas bir şekilde yapılır. Özellikle boyutsal kontroller bir kez daha profil projeksiyon cihazı ile teyid edilir.Üstün iş, özel eğitimli personeli, titiz ve prensipli çalışma metoduyla kalitenin gerçek adıdır. 45 yıldır sergilediği performans ve ürettiği milyonlarca motor silindir gömleği ile kalitesini kanıtlamıştır. Dünyanın dört bir yanına ihracat işlemi gerçekleştiren üstün iş bu titiz ve kalite güvencesine dayalı çalışma metodunu sürdürmeye devam edecektir.

Üstün iş, yarınların teknolojilerinin bugünkü adresi...


Ege Internet